Bruis&Brains: samen op missie

Bruis houdt van naar buiten kijken, mengt zich graag in wat daar allemaal gebeurt. Om zich vervolgens samen met Brains te buigen over de vraag: hoe kunnen we hierop inspelen zodat we de doelgroep optimaal bereiken en betrekken? Van buiten naar binnen denken maakt organisaties creatiever en effectiever, en is het uitgangspunt bij elke opdracht waar Bruis&Brains zich in vastbijt. 

Kenmerkend voor van buiten naar binnen denken is dat niet de organisatie, maar 'de klant' -degene voor wie je er bent- centraal staat bij keuzes in wat je aanbiedt en de manier waarop je dit doet. Eigenlijk heel logisch, want hoe beter je aanbod aansluit op de vraag, hoe meer mensen voor jouw merk kiezen en blijven kiezen. De kern van ondernemerschap! Toch gebeurt het maar al te vaak dat in de loop der tijd onbewust de blik meer naar binnen gericht raakt. Management en medewerkers zitten vast in de ooit met zorg bedachte producten, diensten, processen, werkwijzen en kpi's van de organisatie. Met man en macht proberen ze de buitenwereld te overtuigen van hun goede aanbod, maar vergeten daarbij scherp te blijven op waar de klantvraag en -behoefte ligt. 

 

Naar buiten 

Van schreeuwen zonder te luisteren verliezen Bruis&Brains energie. Liever gaan ze dan naar buiten, nieuwsgierig zijn en vragen stellen. Samen met anderen. Want dat is de missie van Bruis&Brains: in elke organisatie waar ze komen, het van buiten naar binnen denken (terug)brengen.