Bruis&Brains helpt bij...

het structureel bereiken, boeien en behagen van (potentiële) klanten. Met strategisch advies, planvorming & concept, coördinatie en uitvoering: denk én daadkracht. Om zo te bouwen aan een sterk merk en meer betrokken, blije klanten. Mensen die niet alleen een dienst of product afnemen, maar het merk in hun hart sluiten. Specialismen van Bruis&Brains zijn customer insights, customer experience, branding,  contentmarketing en -creatie.  

Bereiken

Als je niet bent waar de mensen voor wie je het doet zijn, of geen duidelijk beeld hebt voor wie je er wilt zijn, dan verspil je een deel van je tijd en moeite. Zonde! Start met je verdiepen in je doelgroep, en bedenk daarbij dat dé klant niet bestaat. Een multichannel aanpak, aansluitend bij verschillende manieren van zoeken, waarnemen en contact maken, zorgt voor een groot, efficiënt bereik.

 

Voorbeelden hoe Bruis&Brains helpt klanten beter te bereiken:

 • (Kwalitatief) onderzoek naar kanaalgebruik
 • Persona workshop + creatie persona's
 • Multichannel communicatiestrategie/plan   

Boeien

Een grijze muis met saaie verhalen heeft over het algemeen geen grote fanbase. Wil je aandacht krijgen en een band opbouwen, dan is opvallen en (blijven) boeien cruciaal. Voor iedereen interessant zijn is onmogelijk. Het start dan ook met daar een keuze in maken. Ga na wat je doelgroep bezighoudt, wat hun behoeften, zorgen en wensen zijn. Als je weet hoe je ze kunt raken en écht contact kunt maken, heb je de basis voor een effectieve branding- en contentstrategie.  

 

Voorbeelden hoe Bruis&Brains helpt om klanten structureel te boeien:

 • Focusgroups/diepte-interviews klantbehoeften  
 • Workshop merkwaarden + creatie merkverhaal
 • Opstellen branding/contentstrategie
 • Content creatie voor online en offline 

Behagen

Wil je dat je klanten blijven, dan moeten ze zich prettig voelen. Een goede dienstverlening ervaren, en op de juiste momenten extra verrast worden. Om dit goed vorm te geven bekijk je je dienstverlening vanuit de klant, ook wel de customer journey genoemd: is de 'reis' logisch,  consistent, onderscheidend en memorabel? Hierop sturen -customer experience management- is win-win-win: voor je merk, medewerkers én klanten!

 

Voorbeelden van hoe Bruis&Brains helpt klanten te behagen:

 • Kwalitatief klantbelevingsonderzoek 
 • Workshop Customer journey mapping
 • Customer Experience plan 
 • Optimalisatie communicatie in Customer journey